Dropped.pl – jeden z najpopularniejszych systemów do przechwytywania (przejmowania) domen w Polsce wysłał ostatnio swoim użytkownikomprofesjonalne informacje o 2 zmianach (częściowo skrócone) które obrazują jak wygląa obecny rynek łapania domen w sieci:

1. Zmiana cennika przechwytywania Domen z konieczności zmian w NASK

W serwisie Dropped.pl kończymy prace nad nowym systemem przechwytującym domeny o wysokiej skuteczności. Uruchomienie systemu planowane jest na 1 kwietnia 2010. Testy potwierdzają, iż skuteczność nowego systemu znacząco przewyższa dotychczasowy, a także rozwiązania stosowane przez konkurencję. Dzięki podwyższonej skuteczności, nasi klienci zyskają dostęp do jeszcze większej liczby cennych, przechwyconych domen.
Niestety, chcąc ograniczyć rynek przechwytywania domen, we wrześniu ubiegłego roku NASK wprowadził opłaty za każdą próbę przechwycenia domeny. Przez pół roku ponosiliśmy te opłaty sami, nie przerzucając ich na użytkowników. Jednak ze względu na coraz wyższe koszty wynikające z tych opłat,  jesteśmy zmuszeni podnieść ceny przechwytywania. Podwyżka wynosi jedynie 10 złotych. Od 1 kwietnia 2010 koszt przechwycenia każdej domeny .pl wyniesie zatem 40 złotych, zaś minimalna opłata karna za nieopłacenie domeny zostanie podniesiona do 20 złotych.

2. Przechwytywanie w atrakcyjnej cenie

Na Waszą prośbę wprowadzamy funkcjonalność przechwytywania domen „light” z niskim priorytetem w cenie 20 złotych. Domeny dodane do przechwycenia w ten sposób będą przechwycone tylko jeśli żadna inna osoba ani inny serwis nie zleciła ich przechwycenia, ale za to cena ich przechwycenia jest absolutnie najniższa na rynku.Przechwytywanie z niskim priorytetem może posłużyć do taniego “przedłużenia” domen, które nie zarabiają na parkingu dostatecznie dużo, by opłacało się przechwycić lub przedłużyć je w normalnej cenie. Może też być przydatne do zaznaczenia domen, które do tej pory nie były warte zwykłego przechwycenia, ale przechwycenie w niższej cenie może być opłacalne.

Przy zleceniu takiego przechwycenia, domena nie jest normalnie przechwytywana, ale w 1 sekundę po jej uwolnieniu przez NASK jest dokonywane sprawdzenie czy nikt jej nie zarejestrował; jeśli nie, domena jest rezerwowana. Pozwala to uniknąć opłat w NASK za przechwytywanie domeny i zarejestrować ją w bardzo niskiej cenie.

Należy pamiętać, że taki sposób rejestracji domeny oznacza, że nie należy jej jednocześnie dodawać do przechwycenia w innych serwisach, gdyż to one wtedy dokonają jej rejestracji w wyższej cenie. W takim przypadku należy zachować normalny priorytet przechwytywania domen, który w chwili obecnej pozwala na przechwycenie ponad 90% wygasających domen.

Aby zmienić priorytet przechwytywania domeny, należy zaznaczyć odpowiednią opcję na liście domen przechwytywanych i nacisnąć przycisk “Zmień priorytet” na dole listy.

Jeśli kilka osób zleciło przechwycenie domeny z niskim priorytetem, będzie przeprowadzona jej aukcja zgodnie z normalnymi zasadami serwisu. Pierwszeństwo w aukcji mają osoby ustawiające normalny priorytet (to ich oferty i ceny będą pierwsze w aukcji). Jeśli takich osób nie było, aukcja rozpocznie się także od 20 zł.